ДНЕВНИ НАГРАДИ

Общо 196 футболни топки  брадирани с логото на ПФК Левски.

Регистрирай касовата бележка удостоверяваща покупката на поне един продукт от марките Crunchips или Pomsticks, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.lorenz-promo.com в рамките на Кампанията, и участвай в тегленията за спечелването на една от нашите страхотни награди – 1бр. от oбщо 196 футболни топки  брадирани с логото на ПФК Левски.

УЧАСТВАЙ В ИГРАТА

СЕДМИЧНИ НАГРАДИ

Общо 69 бр. Ваучери за фен магазина на Левски – всеки един на стойност -  100лв.

Регистрирай касовата бележка удостоверяваща покупката на поне един продукт от марките Crunchips или Pomsticks, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.lorenz-promo.com в рамките на Кампанията, и участвай в тегленията за спечелването на една от нашите страхотни награди - 1бр. от oбщо 69 бр. Ваучери за фен магазина на Левски – всеки един на стойност -  100лв.

УЧАСТВАЙ В ИГРАТА

Общо 20 бр. Сребърни членски карти – ПФК Левски

Регистрирай касовата бележка удостоверяваща покупката на поне един продукт от марките Crunchips или Pomsticks, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.lorenz-promo.com в рамките на Кампанията, и участвай в тегленията за спечелването на една от нашите страхотни награди - 1бр. от oбщо 20 бр. Сребърни членски карти – ПФК Левски.

УЧАСТВАЙ В ИГРАТА

ГОЛЕМИ МЕСЕЧНИ НАГРАДИ

Общо 15 бр. Златни членски карти – ПФК Левски

Регистрирай касовата бележка удостоверяваща покупката на продукти от марките Crunchips или Pomsticks на стойност поне 3 лв., чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.lorenz-promo.com в рамките на Кампанията, и участвай в тегленията за спечелването на една от нашите страхотни награди - 1бр. от общо 15 бр. Златни членски карти – ПФК Левски.

УЧАСТВАЙ В ИГРАТА